Home Reference Sakrální stavby Kaple Žďár nad Sázavou

Kaple Žďár nad Sázavou

Kaple Žďár nad Sázavou

Oprava studniční kaple, zámek Žďár nad Sázavou
Restaurování vnějších a vnitřních kamenných prvků, omítek interiéru a štukové výzdoby, nové omítky fasády, nová podstřešní profilovaná římsa, repase oken a nové dveře
v realizaci: V/2004 - VIII/2005
celková cena 1,914 mil bez DPH
GD pro MVDr. Radoslav Kinský
Ing. Rostislav Mivalt - investiční technik
568620946