Home Reference Ostatní památky Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury

Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury

Muzeum Vysočiny Třebíč - Centrum tradiční lidové kultury

Cena realizace bez DPH: 15 618 832 Kč

Termín realizace: 09/2018 - 09/2019

Stavební úpravy v interiéru objektů Šmeralova domu, dále opravu vnějšího pláště budovy (opravy omítek a opravy/výměny okenních a dveřních prvků). Východní, historicky nejcennější křídlo bylo rekonstruováno konzervativním způsobem s důrazem na obnovení původní historické podoby objektu. Jižní a západní křídlo, které prošlo v druhé polovině minulého stolení nešetrnou rekonstrukcí bylo upraveno v duchu kontrastu mezi nově provedenými konstrukcemi a kvalitně provedenými opravami původních konstrukcí. Prostor dvora byl upraven tak, aby původní kamenné dlažby tvořily chodník podél vlastních objektů, střed nádvoří tvoří zátěžový štěrkový trávník. Součástí byly i přípojky kanalizace, vodovodu, plynovodu a NN. Dále pak provedení instalace zařízení silnoproudé elektroniky a slaboproudých systémů. Objekt bude sloužit Muzeu Vysočiny pro výstavy a kulturní akce.