Home Reference Novostavby Objekt pro sociální bydlení Stařeč

Objekt pro sociální bydlení Stařeč

Objekt pro sociální bydlení Stařeč

VIZITKA STAVBY

Typ stavby:

novostavba

Termín realizace:

12/2019 – 01/2021

Cena realizace: 32 802 019,52 Kč bez DPH
Objednatel: Městys Stařeč, IČ 00290491 
 

Novostavba objektu pro sociální bydlení. Mezi související akce patřily přípojky, zpevněné plochy, řešení vegetace, rekonstrukce místní komunikace, rekonstrukce komunikace pro pěší, stavba parkovací plochy.