Home Aktuality Aktuality Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Rekonstrukce zámku Moravský Krumlov

Termín výstavby: 2019/2021

Rekonstrukce se snaží co nejracionálnější cestou zakomponovat požadované aktivity do velmi cenného historického objektu a zároveň v co největší míře zachovat
všechny jeho hodnoty. Objekt zámku je objemově ponechán ve stávajícím stavu, stavební zásahy jsou vedeny pouze v interiéru budovy. V současné době je rekonstruovaná část zámku bez využití, návrh v projektu uvažuje s využitím zámku k výstavním účelům a příležitostným kulturním akcím.